יום ד', ז’ בתמוז תשע”ח
18:38 (06/03/13)
.

שם בית הספר- בית הספר ע"ש "הנרייטה סאלד" -ירושליםירושלים כתובת- רח' הגדוד העברי 24 ירושלים טלפון- 02-5633675 פקס- 02-5610628 דוא"ל- Sold01@netvision.net.il שם מנהלת בית הספר- חלי אלה שם סגן- יחיאל בן גיגי רקע- בית הספר ע"ש "הנרייטה סאלד" הינו בית ספר ותיק שנוסד לפני 56 שנים. במקור נקרא שמו "הדרום, משום שהיה בית הספר הדרומי ביותר בעיר. לאחר כמה שנים שונה שמו לבית הספר ע"ש "הנרייטה סאלד". בית הספר ממוקם בשכונת טלביה, על גבול המושבה הגרמנית בירושלים. בית הספר קולט תלמידים מהאזור הקרוב ומאזורים נוספים במרחב (רחביה, קטמון, קטמון הישנה, קטמונים, פת, הר גילה ועוד) בבית הספר עובדים כ-50 אנשי צוות. חזון בית הספר בית הספר שואף לפתח את אישיותו של הלומד, כישרונותיו השונים ויכולתו בתחומים השונים. בית הספר חותר לקידום הישגים לימודיים גבוהים והעצמת האחריות האישית, תוך הקניית ערכי היהדות, שמירה על המסורת וקבלת השונה. בית הספר דוגל בשותפות הקהילה בעשייה החינוכית ושותפות המושתת על דיאלוג מתמיד. 1.מצוינות בחינוך חרותה על דגלנו, בית הספר מעודד שאיפה למצוינות אישית ושואף להגעה להישגים לימודיים גבוהים של כל תלמיד/ה בארבעת תחומי הדעת העיקריים, מתמטיקה, שפה עברית, שפה אנגלית ומדעים. 2.כל תלמיד הוא עולם ייחודי, מתוך הנחת יסוד זו בית הספר חותר לפיתוח הסקרנות האישית של כל לומד, דואג למתן הזדמנויות להתנסויות במגוון חוויות לימודיות בתחומי הדעת השונים לגילוי יכולותיהם. 3.ערכי היהדות הפלורליסטית הינה אחד מיסודות החינוך בישראל. מתוך הנחת יסוד זו בית הספר ישלב עשייה עם זיקה לערכי היהדות ולתרבות היהודית- ציונית פלורליסטית 4.בית הספר ישאף לעשייה עם קהילת השכונה תוך שיתוף פעולה מתמיד בין הורים, מורים, תלמידים תוך מתן כבוד וביטוי לאוכלוסיה ההטרוגנית והרב תרבותית של חבריה. 5.המורים הם דמות מפתח למימוש החזון. צוות בית הספר ידאג לטיפוח תחושת השייכות ופיתוח סביבה חינוכית המושתת על: שיח מתמיד ומכבד בין מורים, הורים, תלמידים וקהילה, יצירת אווירה של אמון וסבלנות, דיאלוג מתמיד וחיזוק הקשר בין מורה-תלמיד. תהליכי הנחייה והבניית ידע, וטיפוח כישורים חברתיים- רגשיים הם הדרך למימוש החזון שלנו. התפיסה החינוכית- בית הספר ע"ש הנרייטה סאלד רואה עצמו כמוסד חינוכי השואף לטפח אדם אורייני ,לומד עצמאי, בעל ערכים המתפקד כחלק מחברה בעלת מטרות משותפות. המורה הוא דמות המפתחת תהליכים של הנחייה והבניית ידע, תוך טיפוח כישורים חברתיים-רגשיים ויכולות של הערכה ושיפוט. תפקיד המורים- להאמין ביכולתם של כל תלמיד ותלמידה להגיע למימוש הדרישות שיוצבו בפניהם, ליצור אווירה של אמון שתאפשר שותפות בינם לבין התלמידים ובין התלמידים לבין עצמם, אווירה שתעודד סובלנות, להקנות ידע בדרך מפורשת,מובנית ומכוונת, להציב בפני התלמידים אתגרים לימודיים, להשתמש בכלי הערכה מגוונים למעקב אחר תפקודי הלומדים ,לתכנן,להציב מטרות וליצור חלופות דידקטיות לאור תיאור ההתקדמות והערכתה בית הספר שואף ליצירת בסיס לימודי על ידי הקניית מיומנויות יסוד המותאמות ליכולותיו ולכישוריו של התלמיד, באמצעות דרכי הוראה שונות ומגוונות על מנת שכל תלמיד ימצה את מירב כישרונותיו בתחומים השונים. בית הספר רואה בהורים שותפים בעשייה החינוכית, התרבותית והחברתית, ומעודד תקשורת רצופה ומכבדת עמם. תוכניות ייחודיות הפועלות בבית הספר- בתחום הלימודי- "חברותו"- הינה תכנית לפיתוח מוסיקלי בקרב תלמידי בית הספר. התכנית מתחילה בכיתה ג'. כל כיתה נהנית מהתכנית פעם בשבוע. במשך שלוש שעות מתחלקת הכיתה לשלוש קבוצות. קבוצה אחת לומדת מוסיקה – האזנה ופיתוח מוסיקלי. קבוצה שנייה לומדת נגינה בחליליות, וקבוצה שלישית לומדת שירה עברית-ניתוח והבנה. בנוסף לכך לומדים התלמידים בכתה ג' בקבוצות של שלושה תלמידים למשך שלושה חודשים נגינה על פסנתר. בכתה ד' ממשיכים התלמידים ללמוד נגינה בחלילית בחצאי כיתות, ולמודי המוסיקה ניתנים באופן כיתתי בכיתות ה'-ו'. המשך לימודי נגינה בחליל/חליל אלט לתלמידים המעוניינים בכך. בנוסף,ניתנים לאחר שעות הלימודים לימודי נגינה באופן פרטני- בזוגות או בשלישית ע"י מורים המוסמכים לכך בתשלום המסובסד ע"י עיריית ירושלים. "אמירים" האגף למחוננים ומצטיינים בשיתוף בית הספר מפעיל תוכנית לתלמידים מצטיינים. במסגרת התוכנית מופעלת תוכנית לימודי ייחודית לתלמידים אלה. בית הספר מפתח ומפעיל תוכנית המטפחת מצוינות בית ספרית ומזמן אתגרים חדשים למצטייני בית הספר. מטרת התוכנית הינה פיתוח ועידוד מצוינות בביה"ס. התוכנית הינה תלת- שנתית כאשר בשנה הראשונה התלמידים נחשפים לשני תחומי ידע שונים.(האחד בתחום הראלי, והשני בתחום ההומני) בשנה שנייה ניתן קורס חשיפה נוסף והתלמידים בוחרים להעמיק בידע בקורס אליו נחשפו בשנה הקודמת ובשנה השלישית בוחרים התלמידים קורס בו רוצים להכין תוצר. בנוסף מקבלים תלמידים אלה שעה שבועית של מנהיגות חברתית. "השפה כגשר תרבותי" בביה"ס מתקיימת תוכנית ללמודי השפה הערבית המדוברת בכתות ה'-ו'. התלמידים לומדים שעתיים שבועיות לימודי ערבית בדרך חוויתית. מטרת התוכנית הינה שהתלמידים ידעו ערבית, יכירו את התרבות הערבית ולקדם שוויון וחיים משותפים. בין יהודים לערבים במדינת ישראל. "תוכנית גוונים" "תוכנית גוונים" הינה תוכנית ייחודית שהחלה לפעול השנה בבית הספר סאלד. התוכנית עוסקת בלמידה רב תחומית. הלמידה בתוכנית נעשית בקבוצות קטנות ונושאי הלימוד בה מגוונים. מטרת התוכנית הינה לימודית –חברתית, לאפשר לכלל תלמידי בית הספר להיחשף לעולמות תוכן חדשים, לימוד בצורה חוויתית ויצירתית, הכרות מעמיקה בין התלמידים והמורים ובין התלמידים לבין עצמם. בתוכנית זו כל תלמיד בביה"ס בכיתות ג'-ו' נהנה פעמיים בשבוע משני קורסים, ע"פ בחירתו, בני שעתיים במגוון תחומים כגון:פיזיקה, כימיה, מדעים, מתמטיקה, אסטרונומיה,ארכיאולוגיה, מדעי המחשב, רטוריקה, כתיבה יוצרת, ירושלים,ספורט ועוד. "עצמה לכל" תוכנית לשיפור הקריאה, המופעלת בשילוב תלמידי כיתות ה' החונכים תלמידים צעירים. מכיתות ב' בקריאה. התלמידים הבוגרים עוברים הכנה מוקדמת וחונכים ומדריכים תלמידי כיתות ב'. בתחום החברתי "שגרירי מפתח הלב" השנה זו השנה השלישית בה פועלת בביה"ס תוכנית "שגרירי מפתח הלב" השגרירים הינם תלמידי ביה"ס הפועלים לעידוד ויישום הערך החודשי, הנכלל בעשרת ערכי מפתח הלב, בקרב כלל תלמידי בית הספר . בשנתיים הקודמות בה הופעלה התוכנית בבית הספר, זכו התלמידים בפרס על פועלם. "חברת הילדים" חברת הילדים בביה"ס עניפה ומעורבת בנעשה. לשכבות השונות תפקידים בית ספריים בהתאם ליכולתם. מועצת תלמידים נפגשת אחת לשבועיים ולארגון ופיתוח יוזמות תלמידים, אחראית על הפעלת הפסקה פעילה פעמיים בשבוע, ועוד. כמו כן ישנה מערכת מובנית של נאמנים בתחומים השונים, ספורט, פינת חי, איכות הסביבה, משמעת ועוד. מידע לשעות הפעילות בביה"ס יום לימודים אחה"צ - תוספתיות משעה עד שעה משעה עד שעה שם התכנית התוספתית א' 8:05 14:20 14:20 16:30 צהרון בית תלמיד ב' 8:05 14:20 14:20 16:30 צהרון בית תלמיד ג' 8:05 12:40 12:40 16:30 צהרון בית תלמיד ד' 8:05 14:20 14:20 16:30 צהרון בית תלמיד ה' 8:05 14:20 14:20 16:30 צהרון בית תלמיד ו1 8:05 11:45 תוספתיות להארכת יום לימודים, כגון: בית תלמיד,צהרון בית ספרי, מיל"ת, תל"ן וכדומה.